کلیدواژه‌ها = روش المان مرزی
تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه

دوره 30.3، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 107-116

محمود پسندیده فرد؛ محمد پسندیده فرد؛ ایمان رشیدی طرقی


عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 103-109

حسن قاسمی؛ ابوالفضل نظری؛ مرتضی قصاب زاده