کلیدواژه‌ها = تنش پسماند
بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A

دوره 33.3، شماره 2، آذر 1396، صفحه 133-140

10.24200/j40.2018.10630.1347

امیرحسین محمودی؛ مجید نیکنام؛ غلامحسین فرهی؛ علی قاسمی؛ رحمن سیفی


بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم

دوره 30.3، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 75-81

رحمن سیفی؛ غلامحسین مجذوبی؛ حفیظ اله بنی اسد


برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت

دوره 29.3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 75-80

خسرو نادران طحان؛ احسان دلخوش