کلیدواژه‌ها = -
فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 137-137


شناسنامه علمی مجله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 1-1


فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 2-2


مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 3-11

حمید رضا فرشچی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 13-20

پیمان دانش‌کارآراسته؛ مسعود تجرشی؛ مجید میرلطیفی


کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی


بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 29-35

بابک امیدوار؛ ندا داریوندی؛ محمد رحیمیان؛ اسدالله نورزاد


مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 37-48

محمد مهدی حیدری؛ بیژن فرهانیه


بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 59-69

داود نادری؛ محمود کریمی؛ مهران ستاری


تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 71-79

احمد عاصم‌پور؛ محمد رضا امامی


اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 81-88

مجید قلی‌پور؛ فرزام فرهمند؛ رویا نریمانی؛ حسام مقصودلو؛ دامون سودبخش؛ حسین مختارزاده سلماسی؛ تهمینه رضائیان


تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 89-97

محمد فرشچی؛ حبیب‌اله مهرجو؛ حسام‌الدین فاتحی


اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 99-109

مهدی ضرغامی؛ رضا اردکانیان؛ محمد مدرس یزدی


بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 111-117

فرشاد کوثری؛ مرتضی محمدظاهری؛ سعید ایران‌نو


فهرست انگلیسی مقالات

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 129-129


شناسنامه مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 0-0


فهرست مقالات

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 1-1


هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 2-2


نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی


اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 17-23

محمدعلی صفرخانیان؛ سیدمرتضی سیدریحانی؛ ناصر ورهرام


بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 31-40

جمشید آقا‌زاده؛ فاطمه میرزایی؛ علیرضا سبا


تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی