مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطهه ای قطعات مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استادیار، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

گسترش روش‎های نمونه‎سازی سریع در سال‎های اخیر بسیار چشمگیر بوده‎است. یکی از این روش‎ها فرآیند شکل‎دهی تدریجی است. در این مقاله فرآیند شکل‌دهی تدریجی چند نقطه‎ای توسط سه ماتریس استوانه‎ای با تک، دو و سه پله بررسی شده‎است. بدین منظور نرخ پیشروی و گام نفوذ ابزار برای شکل‎دهی نمونه‎های آلومینیومی در سه سطح بررسی شدند. در ادامه تاثیر پارامترهای ورودی بر ارتفاع حدی نمونه‎های شکل گرفته، توزیع ضخامت، زبری سطحی و دقت هندسی نمونه‎های برش خورده طولی مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج با بهره‎گیری از ماتریس‎های چند نقطه‎ای، علی رغم افزایش دقت هندسی نهایی، اصطکاک نیز نسبت به ماتریس مخروطی یکپارچه تقلیل یافت. با بکارگیری ماتریس دو پله، با افزایش شکل‎پذیری ورق قطعات عمیق‎تری شکل گرفت. طوری که ارتفاع حدی میانگین 12% بهبود بخشید. از جنبه دقت هندسی نیز طرح ماتریس با سه پله بالاترین دقت هندسی و کمترین انحراف را نسبت به مسیر برنامه‎ریزی شده ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Multi-point incremental forming for Conical Parts

نویسندگان [English]

  • sADEGH FARAJI 1
  • Yaser Rostamiyan 2
  • Ali Asghar Shamsi-Sarband 3
1 M.Sc. Student of Mechanical Engineering of Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Mechanical Engineering of Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Mechanical Engineering of Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The development of rapid prototyping methods has been very drastic in recent years. One of these methods, with a nature similar to sheet forming processes, is the incremental forming method. In the last two decades, this technique has been able to attract much attention in industrial applications. The incremental forming process has been able to play a major role in advancing industrial projects in the production of low-volume prototypes. This process is a suitable alternative to conventional forming processes in the single production of conical geometries, because of the low cost of machinery, equipment, and tools. In this paper, the two-point incremental forming of conical parts by three multi-point matrix designs including single, double, and three-step cylinders were investigated. For this purpose, the feed rate (400-1000 mm/min) and the penetration step of the tool (0.5-1.1 mm) were investigated in three levels to form the aluminum sheets with a thickness of 0.5 mm. In the following, the effect of the input parameters on the limiting height of the formed specimens, thickness distribution, surface roughness, and geometric accuracy of longitudinal cut specimens were assessed. According to the results, by using the multi-point matrixes, in spite of increasing the final geometric accuracy, friction was reduced compared to the conical matrix. Using a two-step matrix, deeper pieces were formed by increasing the formability of the sheet. In which, the average height was improved by an average of 12%. However, no significant change was observed for the roughness of the samples formed by all three types of matrixes. Therefore, the design of the proposed matrix had almost no tangible effect on the final surface roughness output. From the point of view of geometric accuracy, the matrix design with three steps had created the highest geometric accuracy, as well as the least deviation relative to the planned path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incremental forming
  • Supporting die
  • Geometry deviation
  • Thickness distribution
  • Surface roughness