شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی،پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی،پژوهشکده انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژی

4 گروه پژوهشی محیط زیست،پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

ترانسفورماتورها یکی از تجهیزات مهم و گرانقیمت در توزیع برق می باشند که عملکرد بهینه آن تحت تاثیر پارامتر های مختلفی نظیر شرایط آب و هوایی و الگوی مصرف منطقه می باشد. در این پژوهش با بررسی های جامع کتابخانه ای اطلاعات قابل قبولی در راستای ایجاد نانوروغن بهینه در محدوده عملیاتی بدست آمده است. با توجه به بررسی های موجود دیده شده است انتخاب 5 نانوذره CuO، TiO2، Al2O3، SiO2 و MWCNT به صورت هیبریدی بیشترین کاربرد را در تحقیقات به خود اختصاص داده اند. مهمترین نتیجه حاصل از این مطالعه علاوه بر نوع نانوذره، یافتن بهترین ترکیب برای افزایش هدایت حرارتی و اصول هدایت الکتریکی و شاخص های استاندارد صنایع تولید ترانسفورماتورها می باشد. برای آغاز مراحل آزمایشگاهی بهترین و بهینه ترین دستورالعمل استفاده از شبیه سازی رایانه ای عملکردی ترانسفورماتور در زمان استفاده از نانوروغن های مختلف میباشد که در گام بعدی به انجام این شبیه سازی توسط نرم افزار کامسول پرداخته شده است تا بتوان الویت بندی دقیق بر روی استفاده از نانوذرات مختلف داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and theoretical analysis of the nanofluid based on the oil transformers for improving the cooling performance of the transformer

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossein Zamzamian 1
  • Soheil Rezazadeh Mofradnia 2
  • Mohamad Reza Pazouki 3
  • Mohammad Pazouki 4
1 Associate Professor
2 Emam Khomeini Blvd, Meshkin Dasht, Karaj, Islamic Republic of IRAN ,Materials and Energy Research Center(MERC)
3 Emam Khomeini Blvd, Meshkin Dasht, Karaj, Islamic Republic of IRAN
4 Emam Khomeini Blvd, Meshkin Dasht, Karaj, Islamic Republic of IRAN ,Materials and Energy Research Center (MERC)
چکیده [English]

Transformers are one of the important and expensive equipment in the industries that optimal performance has been influenced by various parameters such as weather conditions (temperature, humidity and etc.) and consumption pattern of the region. Transformer oils are one of the most important and vital materials have been used in this equipment. The oil of the transformer coils have been controlled by two factors: First, it acts as an electrical insulator between the coils and the body. And the second, the heat created in the parts and the core of the transformer are transferred to the outside. In the electrical industry, many problems may be caused by transformers. Most of these cases have been affected by the performance of oils. In case of improper operation of the oil, it will cause disruption in electricity distribution and even damage and destruction. The oil should perform both tasks of cooling the transformer and insulating the body with the electricity at the ideal level. But due to the low thermal conductivity of such like this mineral oils, transformers are not able to provide optimal performance.

In this research by the simulation study, sufficient and acceptable information has been obtained in order to create the most optimal nano-oil in the operational range with comprehensive library reviews. On the other hand according to the theoretical analysis, it has been presented that metal oxide nanoparticles, such as CuO, TiO2, Al2O3, SiO2 and MWCNT as hybrid NMs have been used so far. The most important result of this study, in addition to the type of hybrid nanoparticles, to finding the best combination to increase thermal conductivity and the principles of electrical conductivity and standard indicators of transformer industries. To start the experimental design, the best and most optimal instruction for using the functional computer simulation of the transformer when using different nano-oils. Then, in the next step, this simulation has been done by Comsol software. So that, first of all, the precise prioritization for the use of different nanoparticles can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformer oil
  • Nanofluid based on oil
  • Hybrid nanoparticles
  • Heat transfer
  • Cooling