مطالعه و بررسی تطبیقی ساختار‌های جبران ساز برای سیستم‌های ADSl

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

موضوع این پژوهش مطالعه، تحلیل و بررسی ساختارهای مودم‌های A‌D‌S‌L، مدل‌سازی و تحلیل رفتاری آنها و خصوصاً ساختار جبران‌ساز آنها است. برای جبران‌سازی روش‌های متفاوتی ارائه شده است که مبانی آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی نظری برخی از مهم‌ترین این روش‌ها، نتایج عملکرد آنها را روی یک خط آزمایشی نمونه شبیه‌سازی می‌کنیم. روش‌های به‌کار گرفته شده در این بررسی عبارت‌اند از: روش بیشینه‌کردن نسبت سیگنال به نویز کوتاه‌شده، روش جبران‌سازی D‌C بر پایه‌ی حذف و کمینه‌کردن، روش طراحی جبران‌ساز بر پایه‌ی بیشینه‌کردن نسبت سیگنال به نویز هندسی، و روش طراحی بر پایه‌ی مقادیر ویژه. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده که برای یکی از شرایط تعریف شده در استاندارد انجام شده‌اند نشان می‌دهد که روش جبران‌سازی بر پایه مقادیر ویژه می‌تواند به ظرفیت گذردهی بیشتری در پیاده‌سازی ساختار مورد نظر دست یابد. در عین حال، این روش پیچیدگی کمتری از روش‌های مبتنی بر ّبیشینه کردن نسبت سیگنال به نویز هندسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADSL EQUALIZATION TECHNIQUES

نویسنده [English]

  • M.R Pakravan
Faculty of Electrical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

This paper provides an overview of equalization techniques for Discrete MultiTone (DMT) modulation systems, which are used in ADSL modems. ADSL modems are used to provide broadband connectivity to home users using the existing telephone wirelines. Noting the distortions caused by the wireline channel by the wireline channel transfer function, ADSL receivers should use equalizers to compensate the channel effects. Several different techniques have been proposed for the design and implementation of an equalization block in DMT receivers. In this article, we provide an overview of some of the key techniques, report the results of their implementation on a sample standard loop and compare their respective performances. The analyzed and compared equalization methods are: Maximum Shortened SNR, the Divide and Conquer minimization technique, Maximum Geometric SNR and the Eigen approach. Simulation results demonstrate that the eigen approach provides the best performance: This technique

can also be implemented with lower complexity compared to MGSNR technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADSL
  • DMT
  • simulation and modeling
  • broadband access
  • equalization