ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هارمونیک‌بودن ولتاژ تغذیه سبب افزایش توان و انرژی مصرفی بار می‌شود که این خود به‌منزله‌ی ایجاد اثرات سوء اقتصادی برای مشترک است، در حالی که میزان این اثرات اقتصادی و نقش تجهیزات بهبوددهنده‌ی کیفیت برق در کاهش توان و انرژی مصرفی بار نامشخص است. در این نوشتار مدلی بهبودیافته برای مدل‌سازی بارهای ترکیبی پیشنهاد می‌شود که برمبنای آن، اثرات تغییر شرایط هارمونیک ولتاژ بر مصرف مشترک و اثرات اقتصادی آن مشخص می‌شود. در عین حال، پارامترهای این مدل در شرایط واقعی و به‌ کمک یک روش عملیاتی و در دسترس مانند ورو د پله‌های بانک خازنی یا تغییر بارهایی که قبل از بار مورد بررسی در مدار قراردارند، قابل شناسایی است. در این نوشتار، صحت این مدل برمبنای نتایج شبیه‌سازی و عملی مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ESTIMATION OF NON SINUSOIDAL VOLTAGE EFFECTS ON THE POWER CONSUMPTION OF AN AGGREGATED LOAD ON THE BASIS OF IMPROVED LOAD MODEL

نویسندگان [English]

  • R. Bagheri
  • j. shokralahi moghani
  • G. Gharehpetian
Dept. of Electrical Engineering Amir Kabir University of Technology
چکیده [English]

The harmonic content of supply voltages increases the power consumption of the loads and imposes economical losses on customers. However, the level of economic effects and also the role of power quality instruments for decreasing power losses are unknown. In this paper, an improved model for aggregated loads is proposed. Based on this model, the effects of voltage harmonics on load power consumption and its economical aspects are investigated. The model parameters are identified by practical means, such as capacitor bank switching or load switching methods. The proposed model is verified by comparison of the simulated and measured results. Keywords: voltage havmonics, modeling, parameter identification, power consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voltage havmonics
  • modeling
  • parameter identification
  • power consumption