بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سیستم‌های قدرت امروزی به‌علت گسترش و پراکندگی روزافزون و طرح مسائلی چون تجدید ساختار، در حال تغییر و تحول‌اند. با استفاده از سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (FACTS)می‌توان کنترل‌پذیری و پایداری سیستم‌های قدرت را افزایش داد. یکی از ادوات سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر موازی همان STATCOM است که با استفاده از آن می‌توان پایداری ولتاژ، دینامیکی و گذرای سیستم قدرت را بهبود بخشید. در این نوشتار، کاربرد و کنترل مناسب STATCOM برای بهبود پایداری گذرا، مورد بررسی قرار گرفته است. برای در نظرگرفتن عدم قطعیت‌های موجود در سیستم و اجتناب از پیچیدگی‌های موجود در مدل‌سازی، از منطق فازی برای طراحی کنترل‌کننده‌ی STATCOM استفاده شده است. طراحی کنترل‌کننده‌ی STATCOM براساس ورودی‌های مختلف انجام شده و نتایج طراحی، از طریق شبیه‌سازی بر روی سیستم تک‌ماشینـباس بی‌نهایت و سیستم چندماشینه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NOVEL CONTROL STRATEGY FOR POWER SYSTEM STABILITY IMPROVEMENT USING FUZZY LOGIC CONTROLLED STATCOM WITH DIFFERENT INPUT SIGNALS

نویسندگان [English]

  • A. Ghafouri 1
  • M.R. Zolghadri 2
  • M. Ehsan 2
1 Islamic Azad University, Sari
2 Faculty of Electrical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

Power systems are changing rapidly because of deregulation, fast demand rising and wide area expansion. Controllability and stability of power systems can be improved by proper use of FACTS devices. STATCOM is one of the parallel FACTS devices that can be used for power system transient, steady state and dynamic stability. In this research, proper control and application of STATCOM is studied for improving power system transient stability. Fuzzy logic is used to overcome the existing uncertainties and complexities of the system. The controller is designed, based on different input signals, and the results are studied by simulation results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy control
  • statcom
  • transient stability
  • oscillation domping
  • critical clearing time