مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفس

چکیده

در این نوشتار ابتدا الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود ـ شامل روش‌های شکل‌دهنده‌ی پرتوو روش‌های مبتنی بر زیرفضا ارائه شده است. بازدهی الگوریتم‌ها در شرایط گوناگون (نظیر حساسیت به S‌N‌R، تعداد المان‌ها، تعداد داده‌های ورودی و همبسته‌بودن منابع سیگنال) بررسی شده است. همچنین حجم محاسباتی الگوریتم‌های مختلف بررسی شده‌اند. به‌دنبال آن روشی برای بهبود دقت در جداسازی منابع نزدیک به‌هم پیشنهاد شده است که از حجم محاسباتی کمی نیز برخوردار است. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده مزیت روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PERFORMANCE COMPARISON FOR SPECTRAL-BASED DOA ESTIMATION ALGORITHMS AND PROPOSAL OF A HIGH-RESOLUTION AND LOW COMPUTATIONAL COST ALGORITHM

نویسندگان [English]

  • S. Naderi Shahi 1
  • Kh. Sadeghi 1
  • M. Emadi 2
1 Faculty of Electrical Engineering Sharif University of Technology
2 Dept. of Electrical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this study, at first, a comprehensive review on the Spectral-Based direction-of-arrival (DOA) estimation is presented. We consider both the beamforming and subspace methods of Spectral-Based DOA estimation. The performance, sensitivity to SNR, number of elements, number of snapshots and correlated sources, are compared through the use of plots obtained from several simulations. Moreover, the computational costs of different methods are compared. Subsequently, a new method for DOA estimation is proposed, which offers a better resolution for resolving very closely spaced sources and has a low computational burden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direction of arrival estimation
  • beam space method
  • array processing