حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

زندگی در عصر صنعتی کنونی با تغییر و تحول قابل ملاحظه یی در الگوی غذایی اجتماعات مختلف همراه بوده است. حجم نسبتاً بالای مصرف آبمیوه مرغوبیت این دسته از محصولات را تابع پسند مصرفکننده کرده است. در صنایع آبمیوهسازی وجود کدورت از جمله مشکلات مطرح است و در مقولهی تحقیقات، شفافسازی آبمیوهها با اقبال بیشتری مواجه است. انار از جمله میوههایی است که ایران توان بالایی در تولید آن دارد، اما علیرغم کیفیت بالای انار تولیدی، کنسانتره این میوه به علت عدم توجه کافی به مقولهی شفافسازی در چرخهی فعال اقتصادی قرار ندارد. در این پژوهش ابتدا تولید آب انار مورد بررسی قرار داده شد و آنالیز شیمیایی کاملی بر آب انار صورت پذیرفت. همچنین تأثیر روشهای مختلف شفافسازی بر کیفیت این آبمیوه مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت. تأثیر استفاده از ژلاتین، کیزلسل و آنزیم پکتیناز بر خواص آب آنار مورد آزمایش قرار گرفت و مقدار بهینهی استفاده از هریک از این عوامل شفافساز برای دستیابی به آب انار شفاف پایدار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TURBIDITY REMOVAL IN PRODUCTION OF CLARIFIED POMEGRANATE JUICE WITH GOOD QUALITY

نویسندگان [English]

  • H. Aziztaemeh
  • J. Razavi
  • A. Kazemi Veisari
Dept.of Chemical Engineering and Petroleum Sharif University of Technology
چکیده [English]

Living in industrial centuries has changed the food pattern of different societies. Very high fruit juice consumption has related the quality of this product to consumer need. Turbidity is an old problem in this industry and, in this way, clarification is very significant. Pomegranate is an important fruit in Iran, which is a big producer of it, with good quality, whilst a considerable amount of this concentrate is damaged because of lack of consideration to the clarification processes. In this research, pomegranate juice is analyzed and the effect of clarification methods on its quality is studied. Some materials, such as Gelatin, Kieselsol and Enzyme are tested and, in each case, optimum consumption and their advantages for clarification are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -