نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • آسایش حرارتی بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • آموزش روی تردمیل طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 117-126]

ا

 • اتوفرتاژ بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • اثر ضریب لوییس شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [30.3، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • ارتعاشات بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [30.3، 2.1، 1393، صفحه 133-138]
 • ارتعاشات شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [30.3، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • ارتعاشات آزاد ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • ارتوتروپ تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • اسپیندل هوایی بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [30.3، 2.1، 1393، صفحه 133-138]
 • استحکامبرشی بین لایه‌یی تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • استخراج ویژگی سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • استوانه‌ی توخالی دوار بررسی سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز استوانه‌ی مدرج تابعی دوار، با درنظر گرفتن تغییراتچگالی و تنش تسلیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 57-65]
 • استوانه‌ی جدارضخیم بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • اسکلت خارجی طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 117-126]
 • اسکن سه‌بعدی بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • اصابت جت سیال بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • اصطکاک شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • اعمال نوفه بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • افت فشار گاز افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • اقلیم کویری بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • اکتشاف محیط سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • الگوی چین تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • الگوریتم طراحی طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • انرژی باد پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [30.3، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • انرژی‌پلاس بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • اینرسی طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 117-126]

ب

 • بازیابی مدل بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • بازوهای انعطاف‌پذیر شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [30.3، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • بخار مافوق سرد بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 3-13]
 • برج خنک‌کن مرطوب شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [30.3، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • بررسی پارامتریک طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • برگشت‌پذیری طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 117-126]
 • بهبود انتقال حرارت مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [30.3، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • بهبود دقت بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • بهینه تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • بهینه‌سازی دینامیکی بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [30.3، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • بویلر بازیاب ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • بویلر بازیاب حرارت افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 15-20]

پ

 • پایداری مداری پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • پرتابه تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • پرش چرخشی بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • پرش ناپایدار بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • پرش هیدرولیکی چندضلعی بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • پمپ حرارتی طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • پهپاد عمودپرواز طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [30.3، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • پوسته‌ی استوانه و مخروط ناقص تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • پوسته‌ی کروی حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • پوسته‌های استوانه‌یی تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]

ت

 • تابش آکوستیکی حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • تابع هدف افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • تأخیر زمانی تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • تحلیل بازه‌یی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • تحلیل پایداری ژیروسکوپی پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 105-112]
 • تحلیل فرکانسی بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • تخمین ماتریس‌های جرم و سختی تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • ترموآکوستیک طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 41-53]
 • ترموسیفون دوفازی بسته مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [30.3، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • تقابل سازه ـسیال حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • تکینگی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • تنش پسماند بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • توان‌بخشی طراحی و ساخت ربات توان‌بخشی پای بیماران،با قابلیت کنترل مشارکتی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 117-126]
 • توربین باد پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [30.3، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • توربین گاز افزایش قدرت توربین گاز در سیکل ترکیبی براساس طراحی بهینه‌ی بویلر بازیاب حرارت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 15-20]
 • توزیع ویبول پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [30.3، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • تونل باد بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]

ج

 • جابه‌جایی هندسی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • جت برخوردی شیاری طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری [30.3، 2.2، 1393، صفحه 31-38]
 • جداره‌ی بهبوددهنده با تیغه‌های به عقب کشیده شده شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [30.3، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • جریان دوفازی بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 3-13]
 • جوانه‌زایی بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 3-13]

چ

 • چین‌خوردگی تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]

ح

 • حاشیه‌ی واماندگی شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [30.3، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • حالت فوق اشباع بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 3-13]
 • حامل فضایی طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • حفره‌ساز تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • حفره‌سازی جزئی تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • حل استاتیک خمیری تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • حل دقیق و تحلیلی ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • حل نیمه تحلیلی ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [30.3، 2.2، 1393، صفحه 67-74]
 • حوضچه‌ی هوایی بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [30.3، 2.1، 1393، صفحه 133-138]

خ

 • خفقان و حاشیه امن خفقان شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [30.3، 2.1، 1393، صفحه 65-57]

د

 • داده‌های حقیقی مودال تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • دسته‌بندی سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • دینامیک صفر تلفیقی پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • دینامیک غیرهولونوم دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]
 • دینامیک معکوس طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 3-13]

ر

 • رانش‌گر گاز سرد طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [30.3، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • ربات دستیار سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • ربات دوپای صفحه‌یی پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • ربات کروی پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 105-112]
 • ربات‌ماهی مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 77-89]
 • ربات‌های موازی صفحه‌یی بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • روبات پرنده شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [30.3، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • روش المان مرزی تحلیل جریان حفره‌سازی جزئی بر روی پرتابه‌های متقارن محوری و انتخاب حفره‌ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 107-116]
 • روش انتقال حرارت معکوس طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری [30.3، 2.2، 1393، صفحه 31-38]
 • روش بی شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • روش به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه تخمین جرم و سختی سازه با به‌روزرسانی مستقیم الگوی سازه [30.3، 2.1، 1393، صفحه 139-145]
 • روش‌جریان تعادلی همگن حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • روش رادمن تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]
 • روش فعال کنترل جریان بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • روش مثلث‌بندی بهبود دقت اسکنر لیزری برای بازیابی مدل سه‌بعدی با استفاده از اعمال نوفه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 125-135]
 • روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]

ز

 • زاویه‌ی استال بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]

س

 • سازوکار سواشپلیت طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [30.3، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • سایش تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • سیالات با سطح آزاد حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز بررسی سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز استوانه‌ی مدرج تابعی دوار، با درنظر گرفتن تغییراتچگالی و تنش تسلیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 57-65]
 • سیستان و بلوچستان پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [30.3، 2.2، 1393، صفحه 21-29]
 • سیستم انتقال قدرت طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [30.3، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • سیستم سرو شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • سیستم ضد گشتاور پیچشی طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [30.3، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • سیستم کنترل غیرخطی طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • سطوح غیرمستوی دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]
 • سیلندر مربعی بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • سیم داغ بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • سینماتیک طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین [30.3، 2.1، 1393، صفحه 91-96]
 • سوراخ‌کاری مرکزی بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 75-81]

ش

 • شبکه‌ی عصبی طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • شبیه‌سازی پرواز شبیه‌سازی پرواز در صفحه‌ی روبات پرنده با بازوهای انعطاف‌پذیر [30.3، 2.2، 1393، صفحه 113-118]
 • شبیه‌ساز سه درجه آزادی ماهواره طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [30.3، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [30.3، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • شبیه‌سازی عددی طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [30.3، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • شیپوره طراحی، ساخت و آزمون نمونه‌ی مهندسی رانش‌گر گاز سرد جهت به‌کارگیری در شبیه‌ساز سه درجه آزادی دینامیک وضعیت ماهواره [30.3، 2.2، 1393، صفحه 119-131]
 • شرایط اقلیمی تهران تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • شرایط محیطی و عملکردی ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • شکار و پوشش دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]
 • شناسایی حوزه‌ی فرکانس شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

ص

 • صافی کالمن دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]

ض

 • ضخامت متغیر حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 99-106]
 • ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری [30.3، 2.2، 1393، صفحه 31-38]
 • ضریب پسا حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • ضربه‌ی کم‌سرعت ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [30.3، 2.2، 1393، صفحه 67-74]

ط

 • طراحی مدولار طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • طراحی مفهومی طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • طراحی مکانیزم بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [30.3، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • طرح‌ریزی حرکت پایداری ژیروسکوپی حرکت غلتشی یک ربات کروی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 105-112]

ع

 • عامل کاهیدگی تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • عملیات تعمیرات ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • عملگر پلاسمایی بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]

غ

 • غشاء تأثیر راستای کشش بر الگوی چین‌خوردگی غشاء ارتوتروپ [30.3، 2.1، 1393، صفحه 127-132]

ف

 • فرسودگی ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]
 • فشار فروریزش داخلی تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی [30.3، 2.2، 1393، صفحه 47-56]
 • فضای کاری بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 143-150]
 • فیلتر کالمن دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]

ق

 • قابلیت اطمینان طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 19-30]
 • قابلیت اطمینان ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 91-98]

ک

 • کامپوزیت‌های کربن فنولیک تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • کاهش\r\nمصرف انرژی تعیین تحلیلی تأخیر زمانی و عامل کاهیدگی برای دیوارها در شرایط اقلیمی تهران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 39-46]
 • کاویتاسیون توسعه یافته حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • کاویتاسیون جزئی حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • کمانش محوری تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • کمپرسور جریان محوری شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [30.3، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • کنترل ادمیتانس طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • کنترل امپدانس طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • کنترل‌کننده تطبیقی طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • کنترل‌کننده فازی مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 77-89]

گ

 • گلباد پتانسیل‌سنجی انرژی باد برای نصب توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان [30.3، 2.2، 1393، صفحه 21-29]

ل

 • لایه‌ی مرزی بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • لقی شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]

م

 • ماشین‌کاری فوق‌دقیق بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [30.3، 2.1، 1393، صفحه 133-138]
 • محیط مجازی طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • میدان الکتریکی مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [30.3، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • مدل انتقال جرم حل عددی پدیده‌ی کاویتاسیون روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (V‌O‌F) [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • مدل چابوچه بررسی اثرسخت‌شوندگی سینماتیکی در اتوفرتاژ استوانه‌های جدار ضخیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 75-81]
 • مشخصه‌های عملکردی شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [30.3، 2.2، 1393، صفحه 39-46]
 • مشعل پلاسما تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 137-141]
 • مصرف انرژی بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • مطالعه‌ی تجربی بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • معادله‌ی حالت بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت [30.3، 2.2، 1393، صفحه 3-13]
 • معادله‌ی لاگرانژ بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل [30.3، 2.2، 1393، صفحه 97-104]
 • معیار تسلیم ترسکا بررسی سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز استوانه‌ی مدرج تابعی دوار، با درنظر گرفتن تغییراتچگالی و تنش تسلیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 57-65]
 • مواد تغییر فازدهنده (P‌C‌M) بررسی عملکرد سیستم مواد تغییر فازدهنده در ساختمان به‌لحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم کویری ایران [30.3، 2.1، 1393، صفحه 47-55]
 • مواد مدرج تابعی بررسی سرعت زاویه‌یی بیشینه‌ی مجاز استوانه‌ی مدرج تابعی دوار، با درنظر گرفتن تغییراتچگالی و تنش تسلیم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 57-65]
 • مواد هدف‌مند تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]

ن

 • ناپایداری ریلی ـ پلاتو بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 67-76]
 • نانوسیال آب/آلومینا مطالعه‌ی تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب / آلومینا [30.3، 2.1، 1393، صفحه 97-105]
 • نانوماشین‌کاری بررسی تجربی اثر حوضچه‌ی هوایی عمق متغیر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [30.3، 2.1، 1393، صفحه 133-138]
 • نانوورق میندلین ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • نظریه‌ی پایداری لیاپانف طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • نظریه‌ی فلوگه تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌یی هدف‌مند تحت بارگذاری محوری با روش بی‌شبکه‌ی محلی پتروف گلرکین براساس نظریه‌ی پوسته‌ی فلوگه [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 11-17]
 • نظریه‌ی کشسانی غیرمحلی ارائه‌ی یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها در فضای غیرمحلی کشسان [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 107-113]
 • نظریه‌ی لایتهیل مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 77-89]
 • نقشه‌ی معنایی سامانه‌ی خودکار تولید نقشه‌ی معناییِ محیط براساس مدل سلسله‌مراتبی در ربات خودگردان با استفاده از اکتشاف مبتنی بر هیستوگرام [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 115-124]
 • نقطه‌ی جدایش بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 55-64]
 • نگاشت رخداد برخورد پایدارسازی راه‌رفتن ربات دوپای سه‌رابطی صفحه‌یی روی سطح شیب‌دار به‌روش پایداری مداری روی خمینه‌ی دینامیک صفر سیستم [30.3، 2.2، 1393، صفحه 83-95]
 • نواحی افشانه و باران شبیه‌سازی عددی اثر ضریب لوییس بر مشخصه‌های عملکردی برج خنک‌کن مرطوب با جریان مخالف [30.3، 2.2، 1393، صفحه 39-46]

و

 • وارون دینامیک طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 3-10]
 • واسط هپتیکی طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی روش‌های کنترل ادمیتانس و امپدانس روی یک واسط لامسه‌یی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 3-13]
 • واماندگی دورانی شبیه‌سازی عددی جریان در راستای کاربرد جداره‌ی بهبوددهنده با پره‌های به عقب کشیده شده به‌منظور افزایش [30.3، 2.1، 1393، صفحه 65-57]
 • ورق ساخته شده از مواد هدف‌مند ارائه‌ی پاسخ نیمه تحلیلی برای ضربه‌ی کم سرعت ورق مستطیلی ساخته شده از مواد هدف‌مند [30.3، 2.2، 1393، صفحه 67-74]
 • ویک بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار [30.3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]

ی

 • یادگیری عاطفی مدل‌سازی و کنترل تعقیب اجسام متحرک برای یک ربات‌ماهی سه‌لینکی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 77-89]
 • یستم‌های چندعامله دینامیک و کنترل مجموعه ربات‌های غیر هولونومیک به‌منظور شرکت در عملیات شکار جمعی در سطوح غیرمستوی [30.3، 2.1، 1393، صفحه 15-37]