نویسنده = مهدی مظاهری
حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه

دوره 38.3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-49

10.24200/j40.2021.58767.1613

محمد جواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


حل معکوس معادله جابه‌جایی - پراکندگی در رودخانه‌ها جهت شناسایی منبع آلاینده

دوره 35.3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 103-113

10.24200/j40.2018.50053.1455

محمد لوشابی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی