نویسنده = کاوه قربانیان
بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب

دوره 37.3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-15

10.24200/j40.2020.54808.1547

محمدرضا میرجلیلی؛ کاوه قربانیان


حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی

دوره 37.3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-123

10.24200/j40.2021.55595.1549

کاوه قربانیان؛ محمدرضا امینی‌مقام


مطالعه‌ی عددی پدیده‌ی جویبار در لوله‌ی حائل صوتی حرارتی

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 41-51

10.24200/j40.2018.6413

محسن بهرامی؛ محسن کریمی؛ کاوه قربانیان


بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


مطالعه‌ی تجربی میدان پاشش در انژکتور پیچشی

دوره 21، شماره 29، فروردین 1384، صفحه 37-46

کاوه قربانیان؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا مرادی؛ مهدی اشجعی