نویسنده = محمودمهرداد شکریه
رفتار مکانیکی رزین پلی‌استر و بتن ‌پلیمری در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی

دوره 32.3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 97-105

محمودمهرداد شکریه؛ سینا رضوانی؛ رضا مسلمانی


روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره

دوره 27.3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 75-81

محمودمهرداد شکریه؛ محمدصادق مظلومی