نویسنده = جواد شکرالهی مغانی
ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی