نویسنده = انسیه یوسفی
مروری بر توابع همبستگی آماری و بازسازی میکرو/ نانوکامپوزیت‌ها

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 31-40

10.24200/j40.2018.6419

مصطفی مهدوی؛ انسیه یوسفی؛ مجید بنی اسدی


شبیه‌سازی و بررسی نانو کامپوزیت پلیمری تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانو هلیکال‌های کربنی

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 95-102

10.24200/j40.2018.6418

انسیه یوسفی؛ مجید بنی اسدی؛ مصطفی مهدوی؛ مصطفی باغانی؛ قادر فرجی