کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی
طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j40.2022.60770.1649

بهادر ابولپور؛ رامتین حکمت خواه؛ امیر بابک انصاری


مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان

دوره 36.3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 97-108

10.24200/j40.2020.54968.1543

سیدهادی بنی هاشمی؛ محمدرضا عصاری؛ سید محمد جوادی؛ سعید وحیدی فر