کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
ارائه‌ی یک الگوی تجربی حرکت-زمان از رفتار جهت نگاه انسان در تعدادی موقعیت اجتماعی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j40.2023.61604.1664

محمدحسین مشاقی؛ علیرضا طاهری؛ سعید بهزادی پور


طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر

دوره 39، شماره 2، آذر 1402، صفحه 25-35

10.24200/j40.2022.60770.1649

بهادر ابولپور؛ رامتین حکمت خواه؛ امیر بابک انصاری


بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 15-24

شهرناز مختاری؛ علی وطنی؛ نسترن رزمی فاروجی؛ وحید اسلامی منش