کلیدواژه‌ها = حل عددی
بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 15-23

حامد اسماعیل زاده؛ محمد پسندیده فرد


پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی

دوره 29.3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 47-56

علیرضا ثنایی کیا؛ علیرضا جهانگیریان


مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 111-118

هنگامه شمس؛ پدرام حنفی زاده؛ محمد حسن سعیدی