کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

دوره 33.3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-136

10.24200/j40.2017.6363

مهدی کریمی؛ بهداد احرار یزدی؛ بهنام احرار یزدی


بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 125-134

ابوالحسن عسگر شمسی؛ علی حاجیلوی بنیسی؛ احمد عاصم پور؛ احمد هاشمی


تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

دوره 28.3، شماره 1، مهر 1391، صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی


طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 121-128

مجید عمیدپور؛ اباذر وحدت آزاد