کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم

دوره 38.3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 85-97

10.24200/j40.2022.59079.1621

سعید شعاعی؛ مصطفی باکویی؛ محمد متین بهزادی؛ مجتبی تقی پور


مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال

دوره 37.3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-110

10.24200/j40.2020.55816.1552

محسن ناظمی اشنی؛ مرتضی بیاره؛ بهزاد قاسمی؛ افشین شیرینی


اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 3-10

10.24200/j40.2018.6415

سعید ودادی کلانتر؛ علی اسماعیلی؛ سامان زارع؛ محمد پسندیده فرد