کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس

دوره 39، شماره 2، آذر 1402، صفحه 57-63

10.24200/j40.2023.61340.1657

پوریا صادقی بروجنی؛ حسین نجات پیشکناری؛ حامد مرادی؛ غلامرضا وثوقی