کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت
مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم

دوره 38.3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 85-97

10.24200/j40.2022.59079.1621

سعید شعاعی؛ مصطفی باکویی؛ محمد متین بهزادی؛ مجتبی تقی پور


مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان

دوره 36.3، شماره 2، آذر 1399، صفحه 97-108

10.24200/j40.2020.54968.1543

سیدهادی بنی هاشمی؛ محمدرضا عصاری؛ سید محمد جوادی؛ سعید وحیدی فر


بررسی عددی تأثیر درون‌لوله‌یی دوار دو‌ پره‌یی بر عملکرد آبگرمکن گازی فوری

دوره 34.3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 63-69

10.24200/j40.2018.6417

فاطمه اقلیمی مقدم؛ کورش گودرزی؛ غلامرضا زنده بودی؛ امین موسائی


تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل

دوره 29.3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 21-31

امین داوری ملک آبادی؛ مهدی معرفت