کلیدواژه‌ها = افت فشار
مطالعه تجربی اثر نانوسیالات پایه روغن بر مشخصه‌های انتقال حرارت در آرایش‌های مختلف میکروکانال‌های موجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.24200/j40.2023.62014.1676

فاطمه مرادی؛ مرتضی خیاط؛ محمد حسن نوبختی


مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 59-66

میلاد تاجیک جمال آباد؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمد پازوکی


مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش

دوره 31.3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-71

سعید وحیدی فر؛ محسن کهرم؛ مجتبی مأموریان


پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 93-98

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمدپور