کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی اجزای محدود
بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-97

یعقوب دادگراصل؛ رسول صفدریان؛ حسن مسلمی نائینی؛ ولی اله پناهی زاده رحیم لو