کلیدواژه‌ها = -
بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌ نیا


بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیرحسین کوکبی؛ سیدمحمدمهدی هادوی؛ فرامرز عادلی


پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 29-37

سیدمسعود حافظ حقیقت؛ علی کریمی طاهری


بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 61-64

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ خدیجه قراط


بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 65-69

سیدموسی خالصی‌زاده؛ محمدهادی نورانی


یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سید تقی اخو.ان نیاکی


فرایند تحقق پروژه‌ها از ایده تا کاربری

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 79-85

محمدرضا صفائیه؛ آیدین ناصحی


شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 86-91

محمود هوشمند؛ علیرضا مختار


معرفی کتاب

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 132-136


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 139-144


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 144-144


شناسنامه مجله

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 0-0


فهرست مقالات

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 1-1


تحلیل حرکتی یک بازوی مکانیکی نصب شده بر روی یک وسیله ی نقلیه‌ی مجهز به سیستم تعلیق

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 3-9

داود نادری؛ علی مقداری؛ محمد دورعلی


میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه‌های چند سازه‌ی متقارن

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 10-18

مسعود طهانی؛ اصغر نثیر


مدل‌سازی ترمودینامیکی مصرف انرژی فراجاق گاز

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 19-25

سیامک کاظم‌زاده حنانی؛ امیر حسن کاکائی؛ محمدحسن سعیدی؛ سعید ولی‌پور


حل مسائل هدایت حرارتی معکوس با استفاده از روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 26-33

فرشاد کوثری؛ علی بهبهانی‌نیا


مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 34-42

محمدسعید سیف؛ سیدحمید سادات حسینی؛ سیدمیثم موسوی راد