بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های شیمی-فیزیکی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی،پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی،پژوهشکده انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژی

3 گروه پژوهشی محیط زیست،پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

افزودنی های نانوساختار کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف به ویژه نیروگاهها داشته و باعث کاهش مصرف ویژه سوخت و همچنین کاهش انتشار آلاینده ها می شود. در این مطالعه، نانو ذرات هیبریدی در سوخت های مازوت و دیزل پراکنده شده اند و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت های ساخته شده بررسی شده اند. نتایج نشان داد که شدت ارزش حرراتی نانوسوخت پایه مازوت و پایه دیزل به ترتیب نسبت به سوخت های خالص مازوت و دیزل به میزان 41/13% و 02/14% بهبود پیدا کرده اند. بنابراین، نانوذرات اکسید فلزی و نانولوله های کربنی چند دیواره تاثیر قابل ملاحضه ای بر ویژگی های احتراقی سوخت دارند. به طور کلی، نمونه های بهینه نانوسوخت بر پایه مازوت و دیزل همه ویژگی های یک سوخت ایده آل جهت استفاده در فرایند احتراقی را داشته و می توانند جایگزین مناسبی برای سوخت های مازوت و دیزل خالص باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation and analysis of combustion properties and chemical-physical properties of nano-fuel using hybrid nanostructure additives

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossein Zamzamian 1
  • Soheil Rezazadeh Mofradnia 1
  • Mohamad Reza Pazouki 2
  • Mohammad Pazouki 3
1 Solar Energy Group, Energy Department, Materials and Energy Research Center(MERC)
2 Emam Khomeini Blvd, Meshkin Dasht, Karaj, Islamic Republic of IRAN
3 Emam Khomeini Blvd, Meshkin Dasht, Karaj, Islamic Republic of IRAN ,Materials and Energy Research Center (MERC)
چکیده [English]

Nanostructured additives have been widely used in various industries especially power industry in order to decrease both specific fuel consumption (fuel consumption per unit of electricity production, SFC) and pollutants emission. The most important fuel properties are fuel density, kinematic viscosity, flash point, cetane number, and calorific value. Calorific value of a fuel is the thermal energy released per unit quantity of fuel when the fuel is burned completely and the products of combustion are cooled back to the initial temperature of the combustible mixture. It measures the energy content in a fuel. The calorific value of a fuel can be measured in a bomb calorimeter. The most frequently used fuel additives for diesel engines are oxygenated additives, antioxidants, cold flow improvers, lubricity improvers, cetane improvers, metal-based additives, and nanomaterials. In recent years, various nanomaterials, acting as diesel engine fuel additives, gained substantial attention. According to investigation results obtained so far, these additives look to be extremely promising. This follows from the wide range of options they offer in influencing practically all important engine characteristics by affecting many processes from fuel combustion to exhaust treatment. In this study, hybrid nanoparticles were dispersed in mazut and diesel fuels as hybrid nanofuels and the physico-chemical properties of manufactured nanofuels were evaluated. Dispersion of the nanoparticles were carried out in two stages. They were weighed and mixed to surfactants and added to fuel. Then the mixture was dispersed by using an ultrasonic device.The results indicated that the rate of calorific values of mazut-based nanofuels and diesel-based nanofuels were improved to 13.41% and 14.02%, respectively, in proportion to pure mazut and pure diesel fuels. Therefore, metal oxide nanoparticles and multi-walled carbon nanotubes had a remarkable impact on combustion properties of fuels. The final price of nanofuel was up to 20-30% more than pure fuels which can be reduced when nanofules are produced in large scale. It can be concluded that the optimized samples of mazut-based and diesel-based nanofuels had all properties of an ideal fuel for using in a combustion process and could be considered as suitable alternatives to pure mazut and pure diesel fuels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofuel
  • Nanodisel
  • Hybrid nanostructure
  • Nanomazut
  • Combustion