مقایسه نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله نتایج تجربی استفاده از کفش اگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در گیت و نیز پرش عمودی مقایسه شد. از یازده شخص سالم خواسته شد که فعالیت گیت و پرش عمودی را در این سه حالت انجام دهند. هر پرش عمودی شامل دو فاز (فرود اول و فرود دوم) است. در حین انجام تست‌ها به عضلات شکمی و کمری آنها 12 الکترود الکترومایوگرافی متصل شد و دوربین های مادون قرمز مختصات 45 مارکر متصل به آنها در هر لحظه را ثبت کردند. تست‌ها روی دو صفحه نیرو انجام شده به طوریکه هر پای هر شخص بر روی یک صفحه نیرو قرار می-گرفت. پس از انجام آنالیز آماری مشاهده شد که تفاوت داده‌ها در در گیت و فاز فرود دوم قابل چشم‌پوشی است. هرچند، در فاز فرود اول نیروی عضله‌ی لانجیسیموس، نیروی عضله‌ی ایلیوکوستالیس و محل مرکز فشار نیروی واکنش زمین مقادیر کمتری در حالتی که شخص کفش آگزتیک به پا کرده است به خود گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental comparison of using auextic and conventional shoes and barefoot condition on Kinematics of healthy individuals in vertical jumping

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rahmani 1
  • Amir Nourani 1
  • Navid Arjmand 2
  • Fatemeh Farahi Ghehi 1
1 Sharif University of Technology
2 Department of Mechanical Engineering
چکیده [English]

Footwear condition has been found to change kinematics of body especially in high-demanding activities. The present study compared the kinematics of healthy individuals when different footwear conditions were used. Two types of shoes, i.e., auxetic and conventional, were compared with each other and also with barefoot condition during gait and drop vertical jump (DVJ) activities using in vivo experimentation. A number of 11 male individuals were asked to do the experiments. Three trials for each footwear condition were completed for every participant, i.e., total of nine trials for each person. All methods were performed in conformity with relevant procedures and protocols. Their motion and force-plate data as well as electromyographic (EMG) activities of some trunk muscles were recorded during abovementioned actions. Two main stages of first landing (FL) and second landing (SL) were considered in the DVJ activity. Statistical analysis, using ANOVA and Tukey’s honestly significant difference, was carried out to investigate effects of footwear conditions on the kinematics. Results showed that biomechanical changes between the the three footwear conditions were insignificant in gait and the SL phase of DVJ. However, significant differences were detected during the FL stage of DVJ; using the auxetic shoes resulted in smaller EMG activities in longissimus and iliocostalis muscles, smaller anterior-posterior distance between the center of pressure of ground reaction force and heel, and also larger maximal hip, knee, and ankle flexion angles (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxetic shoes
  • EMG
  • Kinematics
  • Drop vertical jump