طراحی روتور و مطالعه عملکرد یک سیستم جاذب انرژی باد هوایی در بستر شبیه ساز دینامیک پرواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مکانیک

2 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس- گروه هوافضا

چکیده

سیستم‌های جاذب انرژی باد پروازی، روش‌های نوین برای استخراج انرژی از باد به صورت بهینه می‌باشند. نوعی از این‌ سیستم‌ها پرنده‌ی مقید با کابل دارای روتور است که به صورت عملیاتی نیز ساخته شده‌اند. در مطالعات پیشین در شبیه‌سازها برای آیرودینامیک روتور از ضرایب ثابت نیرو و گشتاور استفاده شده است. در این مقاله یک شبیه ساز پرواز با دینامیک لاگرانژ و دارای الگوریتمی به منظور ارتقای مدل ایرودینامیکی روتورها پیشنهاد شده است. با این مدل پیشنهادی تخمین توان استخراج شده به صورت دقیق‌تر و امکان طراحی پره برای روتورها فراهم می‌شود. در نهایت با شبیه‌ساز و مدل آیرودینامیکی جدید، روتور با پره بهینه برای سیستم طراحی شده، و متوسط انرژی استخراج شده در نقطه عملکردی، در فاز استخراج انرژی با سیستم پرنده دارای طول‌بال 3 متر با بهبود %42 به 2 کیلووات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rotor Design and performance study of an airborne wind energy system with flight dynamics simulator

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ahmadi 1
  • Saeed Karimian Aliabadi 2
1 Tarbiat Modares university, Mechanical Faculty
2 faculty of mechanical engineering in Tarbiat Modares university
چکیده [English]

Airborne wind energy systems aka AWEs are novel approaches of wind energy harvesting. These methods have several advantages against conventional HAWTs like using less material and thus lower cost builds, high efficiency, more stable electricity output and high capacity for energy harassments, although being high tech and complex in control systems, which makes it vital to study about flight path of the systems. These systems need to be carefully designed so using virtual flight simulators in design process is helpful. The main components of these systems are tether, flyer, and rotors, the flyer is designed to have a tether constrained flight across the wind in circular path which makes mounted rotors on its wings to observe energy and send it back to the ground using the same tether. It is notable that the flight pass and the special design of the flyer makes it able to stay in the circular loop with no needs of energy consumption. A tethered drone equipped with several rotors is an example of these systems already built practically. In previous literature, flight simulators contain aerodynamic rotor models with constant force and moment coefficients. This paper has developed a flight simulator for an airborne wind energy system with onboard rotors. To make this flight simulator more accurate and improve its fidelity in different environmental conditions, proper estimation of the external forces like aerodynamic forces is necessary for developing a high-fidelity simulator. in this study, a suitable flight simulator based on lagrangian dynamics with a new algorithm to improve rotor aerodynamics has been acquired. This new method results in more accurate approximations of the system output power and makes it possible to design optimized blades for rotors. By implementing the new simulator, the average output of the system utilizing a drone with a wingspan of 3m gets 42% improvement and outputs 2kw of electric energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airborne wind energy
  • Lagrangian flight simulator
  • tethered flight simulation
  • aerodynamic modeling
  • rotor section