ارزیابی چیدمان سطحی خودروهای مولکولی به کمک شبیه‌سازی درشت‌دانه دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

استفاده از مدل درشت‌دانه در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی امکان بررسی نانوساختارها را با صرف زمان و هزینه کمتر فراهم می‌سازد. در پژوهش حاضر، مدل درشت‌دانه‌ای برای توصیف چیدمان سطحی نانوخودروها ارائه می‌گردد. در این مدل، فرض می‌شود که در برهمکنش بین نانوخودروها، برهمکنش بین چرخ‌ها نقش عمده را ایفا می‌کند. آنالیز انرژی پتانسیل بین دو نانوخودرو پیکربندی تعادلی نانوخودروها را توصیف می‌کند. با شبیه‌سازی خوشه‌ی شامل دو نانوخودرو در دماهای مختلف از 200 تا 600 کلوین، پایداری حرارتی پیکربندی‌های تعادلی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. در دمای 200 کلوین، پیکربندی‌های تعادلی نانوخودروها پایدار باقی‌مانده و در دمای 400 کلوین نانوخودروها می‌توانند از یک پیکربندی تعادلی به پیکربندی دیگر تغییر وضعیت دهند. این در حالی است که در دمای 600 کلوین و بالاتر، انرژی حرارتی منتقل‌شده به دو نانوخودرو باعث جدایی آن‌ها می‌شود. در گام بعد، چیدمان سطحی خوشه‌هایی شامل چهار و هشت نانوخودرو بررسی می‌گردد. پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده از مدل درشت‌دانه مطابق با نتایج مطالعات قبلی پیرامون مدل تمام-اتم خوشه‌های شامل نانوخودروهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nanocars assembly on surface: coarse-grained molecular dynamics study

نویسندگان [English]

  • Mehran Vaezi 1
  • Hossein Nejat 2
  • Mohammad Reza Ejtehadi 3
1 Institute for Nanoscience and Nanotechnology (INST), Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of mechanical engineering, Sharif university of technology, Tehran, Iran
3 Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using coarse-grained molecular dynamics (CGMD), the simulations of the nanostructures are performed considerably faster and with low computational costs. In the present study, a coarse-grained model is proposed for describing the surface assembly of a molecular machine, called as nanotruck. In this model, we assumed that the interactions of fullerene wheels have the main role in the nanocars interactions. The analysis of the potential energy reveals three stable configurations in the interaction of two nanocars. The stable configuration of nanocars obtained from the coarse-grained model is in agreement with the results of the all-atom molecular dynamics simulations. Simulating the stable configurations at the temperatures of 200, 400 and 600 K, we examined the thermal stability and separation of nanocars. Since each stable configuration shows a specific radius of gyration, we employed this parameter to study the thermal stability of configurations at different temperatures. At 200 K, the nanocars maintain their stable configurations, and at the temperature of 400 K, the nanocars are able to change their relative orientations. The thermal energy supplied at 600 K and higher temperatures is sufficient to break the cluster of two nanocars, and the molecules are separated at this temperature range. The potential energy of the interaction of two molecules finds zero value during the simulation time, which refers to the separation of nanotrucks at this temperature. In the next step, we evaluate the surface arrangement of larger clusters including four and eight nanocars. Considering the relative orientations of each pair of neighboring nanocars it is concluded that, the stable orientations of nanocars are similar to those observed in the cluster of two nanocars. The results of the coarse-grained model on the assembly of nanocars are consistent with the conclusions of the all-atom simulations of nanocars. The proposed coarse-grained model can be employed to study the assembly of other fullerene-based nanocars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular dynamics simulations
  • coarse-graining
  • nanocars
  • molecular machines
  • self-assembly