بررسی اثر به‌کارگیری لایه‌های پیزوالکتریک بر ارتعاشات اجباری و آزاد ورق‌های چهارگوش FGH

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این نوشتار به‌منظور بررسی آثار ناشی از به‌کارگیری لایه‌های پیزوالکتریک حس‌گر و محرک، بر ارتعاشات ورق F‌G‌M چهارگوش، به‌مطالعه‌ی ارتعاشات آزاد، ارتعاشات اجباری و کنترل فعالِ ارتعاشاتِ گذرا در این خصوص خواهیم پرداخت. در تحلیل ارتعاشات آزاد، مقادیر فرکانس طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی سیستم به‌دست آمده‌اند. در تحلیل ارتعاشات اجباری، پاسخ سیستم به‌ازای ورودی‌های متفاوت و ولتاژهای مختلف اعمالی به لایه‌ی پیزوالکتریک به‌دست آمده‌اند. برای حل معادلات حاکم، از روش اجزاء محدود بهره گرفته شده است. در نهایت، نتایج حاصله حاکی از آن بوده است که استفاده از لایه‌ی پیزوالکتریک تأثیر اندکی بر مقادیر فرکانس طبیعی داشته و بر شکل مودهای ارتعاشی بی‌تأثیر است. اما می‌توان از ویژگی لایه‌های پیزوالکتریک حس‌گر و محرک برای کنترل فعال ارتعاشات گذرای سیستم‌ها استفاده کرد بدون آن که بازنگری در پارامترهای ارتعاشی ضرورتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATING THE EFFECTS OF USING PIEZOELECTRIC LAYERS ON THE FREE AND FORCED VIBRATIONS OF FGM PLATES

نویسندگان [English]

  • M. Shariyat
  • I. Aminaee
Dept. of Mechanical Engineering K.N.Toosi University
چکیده [English]

In the present paper, the effects of using piezoelectric sensor and actuator layers on the vibration of FGM plates are investigated. In this regard, free vibration, forced vibration and active control of the transient vibration are studied. In the free vibration analysis, natural frequencies and mode shapes are determined. In the forced vibration analysis, the responses of the system are obtained for different inputs and different electric potential fields. The finite element method is employed to solve the governing equations. It is noticed that the piezoelectric layer has minor effects on the natural frequencies and no effect on the mode shapes. Instead, sensor and actuator piezoelectric layers may be used in active control of the transient vibrations of the systems without performing any modifications on the vibration parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibration
  • FGM plate
  • Piezoelectric
  • active control
  • Finite Element Method