دوره و شماره: دوره 25، شماره 51.2، مهندسی مکانیک، اسفند 1388، صفحه 3-92 
اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار

صفحه 77-83

عباس عصمتی؛ غلامحسین فرهی؛ محمد صدیقی


بررسی فضای‌کاری ربات موازی استوارت-گوف با سفتی از پیش تعریف شده

صفحه 85-92

میرامین حسینی؛ حمیدرضا محمدی دانیالی؛ محمدجواد ناطق