طراحی بازوی مکانیکی ربات‌های صفحه‌یی با مفاصل چرحشی بر مبنای معیار شبه همسانگردی

نویسندگان

1 بخش مهندسی مکانیک،دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شیراز

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DESIGN OF PLANAR ROBOTIC MANIPULATORS WITH REVOLUTE JOINTS BASED ON THE PSEUDO- ISOTROPY CRITERION

نویسندگان [English]

  • M.A. Haj Abbasi 1
  • M. Mahzon 2
1 Dept .of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University
2 Department of Mechanical Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -