نقش آموزش عالی دولتی در ایران

نویسندگان

1 معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

2 مشاور معاون آموزش وزارت فرهنگ و آموزش عالی

چکیده

--

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of government in higher education

نویسندگان [English]

  • A.A. Salehi 1
  • M. B. Ghofrani 2
1 Deputy Ministry of Education and Higher Education
2 Ministry of Culture and Higher Education Advisor to Vice Mvzshs
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -