دوره و شماره: دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، ویژه علوم مهندسی، دی 1380، صفحه 0-100 
خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

صفحه 50-53

ایران عالم‌زاده؛ شیرین ترحم‌جو؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی


الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران

صفحه 50-61

عبدالحمید اشراق‌نیای جهرمی؛ حسین ولی قزوینی