نویسنده = محمد پازوکی
شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j40.2023.61526.1662

سید امیر حسین زمزمیان؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ محمدرضا پازوکی؛ محمد پازوکی


بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی

دوره 39.3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-67

10.24200/j40.2022.60630.1645

سید امیرحسین زمزمیان؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ محمدرضا پازوکی؛ محمد پازوکی