نویسنده = سیدعلیرضا ذوالفقاری
ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی

دوره 27.3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 67-74

مهدی معرفت؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ امیر امیدوار


استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 3-10

غلامرضا ایمانی؛ مهدی معرفت؛ فرشاد کوثری؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری