نویسنده = قادر رضازاده
رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه

دوره 38.3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 29-36

10.24200/j40.2022.59296.1627

سیما درباسی؛ امیرموسی اباذری؛ حامد قنبرپور؛ سعید افرنگ؛ قادر رضازاده