کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی

دوره 24، شماره 42، تیر 1387، صفحه 41-47

محمد حسن سعیدی؛ بهرنگ سجادی؛ حسین صفائی؛ سهند پیروزپناه