کلیدواژه‌ها = -
فهرست انگلیسی مقالات

دوره 25، شماره 47، فروردین 1388، صفحه 145-146


شناسنامه و فهرست علمی مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 1-2


سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 3-8

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ منصور کلباسی؛ مرتضی سهرابی؛ فاطمه ذهیری بشمن؛ سید سیامک اشرف تالش


تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 9-12

ایران عالم زاده؛ سرا... گالشی؛ محمد حسینی؛ نورمحمد تربتی نژاد


تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده


بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 29-32

اخترالملوک کاظمی ویسری؛ جمشید کشفی


مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 33-39

حسن پهلوان زاده؛ حسن محسنی


شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 41-47

منصور کلباسی؛ مهدی محمدی


حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 49-52

حسین عزیزی طائمه؛ جلیل رضوی؛ اخترالملوک کاظمی ویسری


تعیین شرایط بهینه در تصفیهی پساب حاوی مواد لبنی بهروش افزایش زیست شناختی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 53-58

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی


معرفی کتاب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 71-72


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 75-78


شناسنامه و فهرست انگلیسی مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 78-78


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 137-142


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 142-142


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تیر 1387، صفحه 113-118


فهرست انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تیر 1387، صفحه 118-118


فهرست فارسی مقالات

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 1-2


واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 87-91

عباسعلی فرداد؛ مهدی بیدآبادی؛ محمد صدیقی؛ سروش خسروی