کلیدواژه‌ها = -
الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 49-56

مسعود حافظی؛ فرزانه وهابزاده؛ بهرام ناصرنژاد؛ الهام مفرح؛ نرگس فلاح


تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان


مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 65-75

طاهره عسگری؛ مجتبی صدرعاملی؛ جعفر توفیقی


معرفی کتاب

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 91-94


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 97-100


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 100-100


شناسنامه مجله

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 0-0


فهرست مقالات

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 1-1


بررسی تاثیر پروفیل چرخ در پایداری، رفتار بوژی و سایش چرخ برای بوژی MD36

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 3-11

محمد حسن کد‌پور؛ حبیب‌االه ملاطفی


شبیه سازی عددی میدان جریان چرخشی - احتراقی درون محفظه‌ی احتراق

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 13-19

محمد مهدی علیشاهی؛ مسعود خواجه


طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 29-37

علی مقداری؛ فرشید امیری؛ سید حنیف محبوبی؛ امیر لطفی گسکری محله؛ علی باغانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ رضا کریمی؛ یاسر خلیقی


شکل بهینه‌ی وصله‌ی مواد مرکب درترمیم چسبی نامتقارن

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 57-63

محمدعلی کوچک‌زاده؛ پریسا قناتی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 78-80


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 80-80


شناسنامه مجله

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 0-0


فهرست مقالات

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 1-1


هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 2-2


بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری


تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 13-21

جواد عبدی؛ فرزان رشیدی؛ کارو لوکس؛ علی خاکی صدیق


طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 23-29

محمد حائری؛ نیما اعلم