کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر

دوره 39، شماره 2، آذر 1402، صفحه 25-35

10.24200/j40.2022.60770.1649

بهادر ابولپور؛ رامتین حکمت خواه؛ امیر بابک انصاری


بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب

دوره 37.3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3-15

10.24200/j40.2020.54808.1547

محمدرضا میرجلیلی؛ کاوه قربانیان