بررسی کمانش و ناپایداری وابسته به ابعاد ناشی از نیروهای تکیه گاهی و میدان الکترواستاتیک در میکرو ورق های توخالی متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی - دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله، ناپایداری و کمانش ناشی از نیروهای تکیه‌گاهی در میکروورق‌های متخلخل تحت میدان الکترواستاتیک از طریق تئوری کوپل تنش اصلاحی و با استفاده از روش‌های نیمه تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ورق به‌صورت متخلخل در نظر گرفته شده و توزیع تخلخل به فرم غیریکنواخت لحاظ می‌گردد. همچنین روشی بر مبنای مشتق‌گیری برای محاسبه بار کمانش و ولتاژ ناپایداری ارائه می‌شود که این روش با نتایج ناپایداری و کمانش حاصل از نمودارهای روش گالرکین مقایسه و درصد خطای این روش بررسی می‌گردد. در بخش نتایج، تفاوت تئوری‌های کلاسیک و غیرکلاسیک مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر پارامترهای نظریه غیرکلاسیک و نسبت تخلخل بر جابجایی، ولتاژ ناپایداری و بار کمانش مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تغییرات نسبت تخلخل منجر به تغییرات یکنواخت بار کمانش و ولتاژ ناپایداری شده و روابط خطی برای محاسبه بار کمانش و ولتاژ ناپایداری برحسب تغییرات نسبت تخلخل به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of size-dependent buckling and instability caused by support forces and electrostatic field in porous annular microplates

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mojahedi 1
  • Majid R. Ayatollahi 2
  • Mohammad Mojahedi 3
1 Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University
2 Distinguished Professor of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Master's student, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, the static behavior, instability and buckling in porous micro/nano plates under electrostatic field are investigated based on the modified couple stress theory and with regard to modeling, determining equations and solution methods. The plate is considered to be porous and the porosity distribution is considered to be non-uniform. The equations are obtained considering the distributed support load. By using the definition of dimensionless parameters such as load, voltage and length scale, the equations of motion become dimensionless. It can be seen that in the special case, by removing the dimensionless non-classical parameters, the equation of the classical plate under the electrostatic field is obtained. Galerkin mode summation and finite element methods are utilized to solve the static deformation equation and assess the pull-in instability voltages and buckling loads. Convergence analysis is done and the number of approximation functions and elements required for both methods are calculated and the compatibility of the results obtained from the two methods is examined. In the results section, the difference between classical and non-classical theories is examined and the effect of dimensionless parameters of length scale and porosity ratio on maximum displacement, pull-in instability voltages and buckling load is studied. The results show that the use of modified stress couple theory leads to a very large stiffness prediction compared to modified couple stress theory. This result highlights the necessity of using the modified couple stress couple theory for the micro-scale. It is observed that the length scale parameter plays the role of stiffening. The change of porosity ratios also shows that as this ratio increases, the displacement increases and the stable areas decrease. Variations in this ratio lead to uniform changes in buckling load and pull-in instability voltage, and linear relationships are obtained to calculate buckling load and pull-in instability voltage versus porosity ratio. Also, in small values of support load, it is shown that the relationship between the instability voltage and the compressive load of the support is linear, but in the buckling range, this relationship is not linear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous
  • Buckling
  • Size dependent theory
  • Numerical method
  • Instability