الگوریتم طراحی و بررسی عددی سیستم خنک‏ کاری جداره‌آبی یک دیفیوزر شبیه‌ساز ارتفاع بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران

2 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در پژوهش حاضر الگوریتم طراحی سیستم خنک‌کاری برای دفع شارهای حرارتی بالا از دیواره‌های دیفیوزر شبیه‌ساز خلاء توسعه یافته است. در این الگوریتم، دبی سیال خنک‌کننده، ارتفاع کانال و طول کانال خنک‌کاری طوری تعیین می‌شود که با ارضاء شرایط دمایی بدنه و حفظ سهولت پیاده‌سازی طرح، افت فشار کل نیز در بازه مطلوب قرار می‌گیرد. از روش شبیه‌سازی عددی برای یافتن تقریب‌های مناسب انتقال حرارت و ارزیابی طراحی استفاده می‌شود. بررسی‌های حاضر نشان می‌دهد که تقریب‌های تجربی میر و کندا به ترتیب برای تخمین عدد ناسلت (حداکثر 4 درصد خطا) و ضریب اصطکاک (حداکثر 1/1 درصد خطا) در شرایط مسئله حاضر مناسب هستند. در ادامه، قابلیت بالای الگوریتم با ارائه نتایج طراحی با توزیع شارهای حرارتی نشان داده شده است، به طوری‌که، برای یک شار حرارتی بحرانی ( 5/2 مگاوات بر متر مربع)، یک سیستم خنک‌کاری دو کاناله با دبی و ارتفاع کانال متفاوت طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A design algorithm and numerical investigation of a water-jacket cooling system for a high-altitude simulator diffuser

نویسندگان [English]

  • Nematollah Fouladi 1
  • Mohammad Farahani 2
  • Milad Mahdian Dowlatabadi 2
1 Space Transportation Research Institute, Iranian Space Research Center
2 Department of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Usually, in a high-altitude test facility, an exhaust diffuser is applied to create and maintain a vacuum condition in the motor test chamber utilizing the energy of the exhaust gases. In this system, the temperature of the exhaust gases, which directly hit the diffuser's inner walls, is much higher than the tolerable temperature of the diffuser metal body. In the current research, a new algorithm has been developed in the design of the cooling system to remove high heat fluxes from the vacuum simulator diffuser walls. In this algorithm, the three parameters of coolant mass flow rate, channel height, and cooling channel length are calculated based on the heat flux distribution along the diffuser, in such a way that, in addition to satisfying the temperature conditions of the metal body and maintaining the ease of implementation of the design, the total pressure drop also is in the desired range. Due to the error of empirical and semi-empirical relationships used to estimate convection heat transfer coefficients in concentric annular flows with large wall surfaces and high heat flux, a numerical simulation technique has been used to find suitable correlations and evaluate the design. The present studies show that the experimental correlations of Meyer and Kaneda are suitable for estimating the Nusselt number (with a maximum error of 3.81 %) and the friction coefficient (with a maximum error of 1.06 %) in the conditions of the present problem, respectively. In the following, the high capability of the algorithm is shown by presenting design results with different heat flux distributions. So, by distributed heat flux attributed to the stable working conditions of the vacuum simulator, a single cooling channel with a height of 3.2 mm and a mass flow rate of 8.025 kg/s has been designed. While for a critical heat flux of about 2.5 MW/m2, a two-channel cooling system with different mass flow rates and channel heights has been designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal diffuser
  • Multi channel cooling
  • Water jacket method
  • High heat flux