دوره و شماره: دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، ویژه فناوری اطلاعات، اردیبهشت 1381، صفحه 0-84 
اولویت‌ها در سیاست‌گذاری علم و فناوری

صفحه 37-47

محمدحسین سلیمی؛ امیرعلی سیف‌الدین