نویسنده = احمد عاصم پور
بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 31.3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 125-134

ابوالحسن عسگر شمسی؛ علی حاجیلوی بنیسی؛ احمد عاصم پور؛ احمد هاشمی


تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 71-79

احمد عاصم‌پور؛ محمد رضا امامی


تحلیل فرایند کشش عمیق قطعات با شکل عمومی به کمک میدان خطوط لغزش

دوره 18، شماره 22، مهر 1381، صفحه 34-40

احمد عاصم‌پور؛ علیرضا فتحی