دوره و شماره: دوره 26.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، مرداد 1389، صفحه 1-148 
بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی

صفحه 29-49

رحیم محمدحسنی خراسانی؛ سیدمهدی سیدنصرالله؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی


مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ

صفحه 111-118

هنگامه شمس؛ پدرام حنفی زاده؛ محمد حسن سعیدی