دوره و شماره: دوره 27.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1390، صفحه 1-140 
شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا

صفحه 37-46

عرفان حقیقی؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی؛ حمید نادران طحان