دوره و شماره: دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، مهندسی عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 1-128 
کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی


بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی

صفحه 29-35

بابک امیدوار؛ ندا داریوندی؛ محمد رحیمیان؛ اسدالله نورزاد


مقاله پژوهشی

بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران


اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت

صفحه 81-88

مجید قلی‌پور؛ فرزام فرهمند؛ رویا نریمانی؛ حسام مقصودلو؛ دامون سودبخش؛ حسین مختارزاده سلماسی؛ تهمینه رضائیان