دوره و شماره: دوره 30.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، فروردین 1393، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

طراحی سیستم‌ کنترل موشک به روش وارون دینامیک و شبکه‌ی عصبی

صفحه 3-10

حسین ترابی دلشاد؛ سیدحسین ساداتی؛ بهرام سلطان محمد


بررسی عددی حضور و تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل

صفحه 55-64

عاطفه سلماسی؛ عبدالله شادآرام؛ سید آرش شمس طالقانی؛ مسعود میرزایی


طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D

صفحه 19-30

مهران میرشمس؛ حسن ناصح؛ امیرمهدی اخلاقی؛ سعید ایرانی


طراحی پمپ حرارتی ترموآکوستیک در مقیاس آزمایشگاه

صفحه 41-53

محسن کریمی؛ کاوه قربانیان؛ ابوالفضل خطیب


حل دقیق میدان صوتی نامتقارن تابش یافته از کره کشسان ضخیم مستغرق

صفحه 99-106

سید حسام موسوی اکبرزاده؛ سیدمحمد هاشمی نژاد؛ یاسر میرزایی